سلام....

من از نهايت شب حرف ميزنم

        من از نهايت تاريکی

                  و از نهايت شب حرف ميزنم

                           اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بيار

                                     و يک دريچه که از آن

                                              به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

                                                                                                (فروغ)

/ 1 نظر / 6 بازدید