غزلهای...فعلاً

جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۳

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت/امروز روز اول دی ماه است...
دوشنبه، 30 آذر، 1383


 

معاشران گره از زلف يار باز کنيد /شبی خوشست بدين قصه اش دراز کنيد...

...هرآن کسی که دراين حلقه زنده نيست به عشق/براو نمرده به فتوای من نماز کنيد

                                                                                                 «حافظ »!

  «...»

آجُر بزن به خانه یِ سيمانيم و بعد

محکوم شو به اين که نمی دانيم وبعد

يک روز ميرسد که عزادار می شوی

باآيه های روشن قرآنيم و بعد

بعدش پيامبر خودمم سجده کن مرا

توی لباسِ تازه ی شيطانيم و بعد

"ايمان بياوريد به آغاز فصل من"

برمعجزاتِ ساده ی انسانيم و بعد...

دستورمی دهم که تو عاشق شوی مرا

...نه بعد از اين برادرِ ايمانيم نباش!!!

تقدير هرچه گفته ولش کن از اين به بعد

درگير ِخطْ نوشته ی پيشانيم نباش!!!

يک شب عروج می کنم و با تو می رويم

آن شب شبيهِ مردمِ زندانيم نباش

بگذار حال و روز زمين منجمد شود

خيلی به فکر اين که زمستانيم نباش!

بعداز هزاروسيصدوهشتادوچندسال

اين جا مربعيست به دستورشخص من

من که پيامبر خودمم، من که بعدِ تو

تا گردنم فروست درآوار ِ اين لجن

مبعوث می شوم که تو دفنم کنی شبی

مبعوث می شوم که بپيچم دراين کفن

.......................................................

 بعدش وصيتم به شما حکم می کند

 "ايمان نياوريد به آغاز فصل من"

 

  

سعيده کشاورزی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

  بهار آن است که خود ببوید/نه آنکه تقویم بگوید

 

سعید کشاورزی

سیما بازیار

بد مستی های یک امشاسپند

دختر نارنج و ترنج

اعظم ایزدی

علیرضا نسیمی

ققنوس

سوشیانت

علی ثابت قدم

غلامحسین انصاری

عباس حسنی

بهرام کمالی طیبی

اسماعیل موسوی

سید مهدی موسوی

هاشم کرونی

رضا نیرو

فرشید فرهمند نیا

رضا محمودی

پژك صفري

آرش شفاعی

داود هوشنگ

شهاب حاجتی

علی اصغر طاهری نیا

محمد رضا شالبافان

شش قبر دو نفره

عبد الرضا کوهمال جهرمی

سوشلیغا

امید نقوی

مجتبی صادقی

نوبت عاشقی

فریده دهداران

رامین خسروی

هانیه بلورچیان

حجت خسروی

داوود افشين پور

محمد بابامیری

امیر اکبر زاده

پاتوق شاطر

علیرضا آذر

مجتبی راد

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

شعر خرامه

شعرستان فسا

غزل معاصر

شعر عاشورا

سیب بلاگ

شعر جهرم

شعر مرودشت

شعر گراش

غزل متفاوت

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

گیلماخ

مانی ها

سخن

کلاغ

آینه

نغمه

لوح

هفت سنگ

کرگدن

پندار

کلوپ دوستی

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ