غزلهای...فعلاً

یکشنبه ۱ آذر ،۱۳۸۳

پاييز برگهای ترا سبز می کند...

«چيز های بسيار بزرگ را تنها می توان از دور ديد»

                                                               «جبران خليل جبران»

-يه دونه سلام پاييزی...

...و من دوستی دارم« که مثل هيچکس نيست و مثل آن کسی است که بايد

 باشد» و وبلاگش از وبلاگ هم وبلاگتر دوست گل خود خود خودم از فسا

سيما بازيار که هذيان های مترو کش شنیدنيه و از همين جا هم به

خاطر زحمتايی که برا وبلاگ من کشيد ازش تشکر می کنم.

حالا از همين جا يه راست بريم سراغ اصل مطلب که يه غزل از خودمه:

 

قدری بايست خوب نگاهم کن اين روزها هوای بدی دارم

سخت است اعتراف کنم اما من بی تو انزوای بدی دارم

گَز ميکنم تمام خيابان را... در هر بهار کُل زمستان را ...

با لنگه های پاره ی کفشی تنگ حالا برو بيای بدی دارم

آتش گرفته قطب غزل اما می لرزم و تمام تنم سرد است

بر انحنای خاکی سياره من خط استوای بدی دارم!!!

در من فقط حضور تو کافی بود بعدِ تو زندگيم اضافی بود!

آينده ام کجاش بگو خوبست وقتی گذشته های بدی دارم؟

تنها دلم خوش ست به اين که من ...من دختری که بی تو برای تو

خورشيد می شوم و تو می آيی روزی شبيه سايه به ديدارم

 يک عمر روز و شب همه جا گفتند: دختر کجا و عشق کجا؟ گفتم :

پشتم به توست بی تو نمی مانم گفتند: اِتِکای بدی دارم

جان ميکنم ميان تشنج هام قدری بايست خوب نگاهم کن

از روزهای کوچ تو تا امروز بيمارم ابتلای بدی دارم

آن روزها تو بودی و هر لحظه در نيل چشمهای تو ميمردم

موسای شاعرم که غزل می گفت ،اين روزها عصای بدی دارم

اين روزها ميان همين مردم هی شعر می نويسم و ميميرم

اما خدا کند که تو برگردی ...اما نگو خدای بدی دارم

 

 

سعيده کشاورزی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

  بهار آن است که خود ببوید/نه آنکه تقویم بگوید

 

سعید کشاورزی

سیما بازیار

بد مستی های یک امشاسپند

دختر نارنج و ترنج

اعظم ایزدی

علیرضا نسیمی

ققنوس

سوشیانت

علی ثابت قدم

غلامحسین انصاری

عباس حسنی

بهرام کمالی طیبی

اسماعیل موسوی

سید مهدی موسوی

هاشم کرونی

رضا نیرو

فرشید فرهمند نیا

رضا محمودی

پژك صفري

آرش شفاعی

داود هوشنگ

شهاب حاجتی

علی اصغر طاهری نیا

محمد رضا شالبافان

شش قبر دو نفره

عبد الرضا کوهمال جهرمی

سوشلیغا

امید نقوی

مجتبی صادقی

نوبت عاشقی

فریده دهداران

رامین خسروی

هانیه بلورچیان

حجت خسروی

داوود افشين پور

محمد بابامیری

امیر اکبر زاده

پاتوق شاطر

علیرضا آذر

مجتبی راد

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

شعر خرامه

شعرستان فسا

غزل معاصر

شعر عاشورا

سیب بلاگ

شعر جهرم

شعر مرودشت

شعر گراش

غزل متفاوت

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

گیلماخ

مانی ها

سخن

کلاغ

آینه

نغمه

لوح

هفت سنگ

کرگدن

پندار

کلوپ دوستی

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ