غزلهای...فعلاً

دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳

 

...

اتاق باز بدون تو مات و فرسوده 

وشیشه ای که پراست ازهزارتن دوده 

وشيشه ای که نيازی به پرده ديگرنيست

بخواب تو ی غزلهام تخت و آسوده

:«دِلِت نگيره نگی اين چه طرز لالاييست؛

هميشه طرز لالاگفتنُم همين بوده » 

(دو تا پرانتز بسته) دو پلک زيبا که...

دو تا گلوله ی مشکی هميشه آلوده

پر از گناه پر از جرمهای ريزو درشت

 که مدشده ست جديدآ دراين دومحدوده

و سگ دو ميزنم از صبح تا شب ...اما نه؛

غزل نميشود اين فکرهای بيهوده

سه چار مصرع سرطان گرفته ی بيمار

نشسته اند وسرگرم اولين توده...

...بخواب با تو نبودم بخواب لالا کن

که قصه گوی مريض تو سخت فرسوده 

                                                                 ...

 

سعيده کشاورزی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

  بهار آن است که خود ببوید/نه آنکه تقویم بگوید

 

سعید کشاورزی

سیما بازیار

بد مستی های یک امشاسپند

دختر نارنج و ترنج

اعظم ایزدی

علیرضا نسیمی

ققنوس

سوشیانت

علی ثابت قدم

غلامحسین انصاری

عباس حسنی

بهرام کمالی طیبی

اسماعیل موسوی

سید مهدی موسوی

هاشم کرونی

رضا نیرو

فرشید فرهمند نیا

رضا محمودی

پژك صفري

آرش شفاعی

داود هوشنگ

شهاب حاجتی

علی اصغر طاهری نیا

محمد رضا شالبافان

شش قبر دو نفره

عبد الرضا کوهمال جهرمی

سوشلیغا

امید نقوی

مجتبی صادقی

نوبت عاشقی

فریده دهداران

رامین خسروی

هانیه بلورچیان

حجت خسروی

داوود افشين پور

محمد بابامیری

امیر اکبر زاده

پاتوق شاطر

علیرضا آذر

مجتبی راد

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

شعر خرامه

شعرستان فسا

غزل معاصر

شعر عاشورا

سیب بلاگ

شعر جهرم

شعر مرودشت

شعر گراش

غزل متفاوت

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

گیلماخ

مانی ها

سخن

کلاغ

آینه

نغمه

لوح

هفت سنگ

کرگدن

پندار

کلوپ دوستی

ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ